02 Tháng Sáu 2023 ..:: HÔN NHÂN » Chia tài sản - Quyền nuôi con ::.. Đăng Nhập
 CHIA TÀI SẢN - QUYỀN NUÔI CON Đóng

Để cung cấp dịch vụ tư vấn luật tốt hơn cho quý khách cũng như tăng sự chuyên sâu từng lĩnh vực luật, văn phòng luật sư chúng tôi tổ chức chia thành nhiều Tổ tư vấn theo lĩnh vực, chế định pháp luật (mang tính tương đối). Mỗi Tổ tư vấn có những luật sư, chuyên viên pháp lý am hiểu chuyên sâu lĩnh vực phụ trách tư vấn pháp luật và thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý.

Luật Hôn Nhân và Gia Đình, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con khi ly hôn là một trong những Lĩnh vực luật mà chúng tôi chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi có nhóm Luật sư chuyên tư vấn luật và cung cấp dịch pháp lý liên quan đến lĩnh vực luật hôn nhân gia đình. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Văn phòng luật sư Hoa Sen cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho Quý khách. Đồng thời, chúng tôi thực hiện các thủ tục pháp lý cũng như bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho Quý khách.


Văn phòng luật sư Hoa Sen cung cấp đến Quý khách các dịch vụ:

I. TƯ VẤN LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

1. Tư vấn các căn cứ cho ly hôn, hủy hết hôn trái pháp luật;
2. Tư vấn nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản;
3. Tư vấn xác định tài sản riêng trước hôn nhân, tài sản chung có từ việc nhập tài sản riên trước hôn nhân và trong thời kỳ hôn nhân;
4. Tư vấn thủ tục xác nhận tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản riêng do được tặng cho riêng, kinh doanh riêng;
5. Tư vấn xác định nợ chung, nợ riêng trong thời kỳ hôn nhân;
6. Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến tài sản chung, riêng trong hôn nhân gia đình…

II. TƯ VẤN LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN NUÔI CON KHI LY HÔN

1. Tư vấn các căn cứ cho ly hôn, hủy hết hôn trái pháp luật;
2. Tư vấn về quyền nuôi con, nhận con nuôi;
3. Tư vấn các điều kiện cần để được ưu tiên giành quyền nuôi con sau ly hôn;
4. Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;
5. Tư vấn về cấp dưỡng con khi ly hôn;
6. Tư vấn về việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con, cha mẹ;

Tư vấn giải quyết ly hôn nhanh:

1. Thuận tình ly hôn(hai vợ chồng đồng thuận ly hôn)
2. Đơn phương ly hôn(ly hôn theo yêu cầu 01 bên)
3. Ly hôn có yếu tố nước ngoài.

III. LUẬT SƯ TRONG CÁC TRANH CHẤP HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Văn phòng luật sư Hoa Sencung cấp dịch vụ luật sư tham gia giải quyết tranh chấp tại các cấp Toà án, bao gồm:

1. Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

2. Hướng dẫn khách hàng củng cố chứng chứng cứ có lợi nhất cho vụ kiện;

3. Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ liên quan khác cho đương sự;

4. Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp;

IV. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

 

 Phòng 302, Tầng 3A, Tòa nhà HYAT Building, 31A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại tư vấn: (84-8) 3823 5161 - (84-8) 3823 5162 -

                              (84-8) 3823 5163  - (84-8) 3823 5164

Điện thoại văn phòng: (84-8) 3824 7984 

Email: vplshoasen@gmail.com - Website: www.luatsuhoasen.vn - www.lotuslawyer.info

Facebook: https://www.facebook.com/luatsuhoasen?ref=bookmarks

Để cung cấp dịch vụ tư vấn luật tốt hơn cho quý khách cũng như tăng sự chuyên sâu từng lĩnh vực luật, văn phòng luật sư chúng tôi tổ chức chia thành nhiều Tổ tư vấn theo lĩnh vực, chế định pháp luật (mang tính tương đối). Mỗi Tổ tư vấn có những luật sư, chuyên viên pháp lý am hiểu chuyên sâu lĩnh vực phụ trách tư vấn pháp luật và thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý.

Luật Hôn Nhân và Gia Đình, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con khi ly hôn là một trong những Lĩnh vực luật mà chúng tôi chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi có nhóm Luật sư chuyên tư vấn luật và cung cấp dịch pháp lý liên quan đến lĩnh vực luật hôn nhân gia đình. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Văn phòng luật sư Hoa Sen cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho Quý khách. Đồng thời, chúng tôi thực hiện các thủ tục pháp lý cũng như bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho Quý khách.


Văn phòng luật sư Hoa Sen cung cấp đến Quý khách các dịch vụ:

I. TƯ VẤN LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

1. Tư vấn các căn cứ cho ly hôn, hủy hết hôn trái pháp luật;
2. Tư vấn nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản;
3. Tư vấn xác định tài sản riêng trước hôn nhân, tài sản chung có từ việc nhập tài sản riên trước hôn nhân và trong thời kỳ hôn nhân;
4. Tư vấn thủ tục xác nhận tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản riêng do được tặng cho riêng, kinh doanh riêng;
5. Tư vấn xác định nợ chung, nợ riêng trong thời kỳ hôn nhân;
6. Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến tài sản chung, riêng trong hôn nhân gia đình…

II. TƯ VẤN LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN NUÔI CON KHI LY HÔN

1. Tư vấn các căn cứ cho ly hôn, hủy hết hôn trái pháp luật;
2. Tư vấn về quyền nuôi con, nhận con nuôi;
3. Tư vấn các điều kiện cần để được ưu tiên giành quyền nuôi con sau ly hôn;
4. Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;
5. Tư vấn về cấp dưỡng con khi ly hôn;
6. Tư vấn về việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con, cha mẹ;

Tư vấn giải quyết ly hôn nhanh:

1. Thuận tình ly hôn(hai vợ chồng đồng thuận ly hôn)
2. Đơn phương ly hôn(ly hôn theo yêu cầu 01 bên)
3. Ly hôn có yếu tố nước ngoài.

III. LUẬT SƯ TRONG CÁC TRANH CHẤP HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Văn phòng luật sư Hoa Sencung cấp dịch vụ luật sư tham gia giải quyết tranh chấp tại các cấp Toà án, bao gồm:

1. Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

2. Hướng dẫn khách hàng củng cố chứng chứng cứ có lợi nhất cho vụ kiện;

3. Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ liên quan khác cho đương sự;

4. Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp;

IV. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

 

 Phòng 302, Tầng 3A, Tòa nhà HYAT Building, 31A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại tư vấn: (84-8) 3823 5161 - (84-8) 3823 5162 -

                              (84-8) 3823 5163  - (84-8) 3823 5164

Điện thoại văn phòng: (84-8) 3824 7984 

Email: vplshoasen@gmail.com - Website: www.luatsuhoasen.vn - www.lotuslawyer.info

Facebook: https://www.facebook.com/luatsuhoasen?ref=bookmarks

 
Được trừ thu nhập để thi hành cấp dưỡng
Hồi đầu năm chúng tôi ly hôn và được tòa chấp nhận, giao tôi nuôi con nhỏ dưới ba tuổi. Tòa cũng ghi nhận chồng cũ tôi cấp dưỡng cho con 1 triệu đồng/tháng ...Xem tiếp
Giả ‘điên’ để khỏi chia tài sản
Người phụ nữ bệnh tật, tay trắng, một nách hai con bị chồng cũ và gia đình chồng kiên quyết phủi trách nhiệm sau ly hôn vì “dám bỏ chồng”. ...Xem tiếp
Đăng ký kết hôn lại, không ảnh hưởng tài sản trước đó
Vợ chồng tôi đăng ký kết hôn năm 1977 ở UBND phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Do sơ suất nên tôi chỉ lấy bốn bản sao, không lấy bản chính. Đến nay chỉ còn duy nhất một bản sao. ...Xem tiếp
Quy định mới quan trọng về phân chia tài sản vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
Luật sư Hoa Sen. Theo nghị định mới 126/2014/NĐ-CP Chính phủ vừa ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, có nhiều điểm mới quy định về chế độ tài sản của vợ chồng so với Luật HNGĐ 2000. PLO đưa tin. Nguyên tắc xác định tài sản riêng của vợ, chồng Theo đó, bổ sung quy định về các nguyên tắc chung trong áp dụng chế độ tài sản của vợ, chồng, trong đó vợ, chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận. ...Xem tiếp
Một số ý kiến về quyền sở hữu tài sản của vợ chồng
Quyền sở hữu tài sản của vợ chồng (còn gọi là chế độ tài sản giữa vợ chồng) là một phạm trù thuộc quyền sở hữu công dân được ghi nhận trong Hiến pháp (Điều 58 – Hiến pháp 1992). ...Xem tiếp
Bàn thêm về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
Tuy nhiên, trên thực tế nhiều cặp vợ chồng muốn được chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân (có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa vợ chồng trong quản lý sử dụng, định đoạt tài sản chung xuất phát từ mâu thuẫn về tình cảm, song họ không muốn ly hôn nhưng muốn được độc lập về tài sản để tránh phát triển mâu thuẫn và được độc lập trong cuộc sống…) ...Xem tiếp
Một số suy nghĩ về thi hành án cấp dưỡng nuôi con
Có những vụ việc phải thi hành mãi cho đến khi nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt mới kết thúc được hồ sơ. Một chuỗi thời gian khá dài phải tính đến hàng năm để thuyết phục hai bên đương sự tự nguyện thi hành với nhau. ...Xem tiếp

Tin - Bài khác
Bàn thêm về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
Một số suy nghĩ về thi hành án cấp dưỡng nuôi con
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    
LIÊN KẾT WEBSITE
NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 14
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 14

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4.343.220